Sostenibilitat

Incorporem en els nostres projectes educatius els principis, els objectius i les actuacions que promouen els aprenentatges necessaris per a l’assoliment de les competències bàsiques en l’àmbit de l’educació ambiental.

Impulsem el Programa d’educació per a la sostenibilitat amb la finalitat que tots els centres gabrielistes treballem en el nostre projecte educatiu els principis, els objectius i les actuacions que promouen els aprenentatges necessaris per a l’assoliment de les competències bàsiques en l’àmbit de l’educació ambiental i de la sostenibilitat.

Les accions de l’hort, de l’hospital de plantes, dels arbres del pati, fan que posem en valor el nostre entorn més proper, el de l’escola, sense oblidar que més enllà de les portes de l’escola, tenim un medi que cal preservar.

Prendre consciéncia de la importància d’estalviar energia forma part del nostre projecte i s’han pres mesures.

Potenciem la recollida selectiva de residus, la reducció d’embolcalls d’un sol ús, reutilització del material escolar i l’ús responsable d’energies.

Hort al col·legi

Un dels projectes que continuem impulsant a l´escola és l´hort urbà-escolar. Considerem que aquest projecte és profitós pel nostre col·legi.

L’hort és una eina molt adient per poder experimentar de primera mà, manipulant i observant directament tots els canvis i els processos que es produeixen a les plantes. El projecte de l´hort està integrat al Currículum en les etapes educatives de infantil i primária. El treball a l´hort fa possible, entre altres coses, l’arrelament en els nostres alumnes d´una consciència mediambiental oberta a accions positives cap a la conservació del nostre entorn, molt arrelat al camp i la pagesia.

L´hort s´ubica a al jardí d’entrada al col·legi. Es van construir uns contenidors de fusta (tipus taules de conreu o jardineres grans) utilitzant fusta reciclada de palets.

Recollida selectiva de residus

Cada residu al seu lloc:
A les aules: paper, brossa, paper d’alumini, tetrabrick i plàstic. Separem de manera selectiva els residus i, aboquem el paper i el plàstic als contenidors corresponents.

Al menjador: es recull de manera selectiva plàstic, llaunes i la matèria orgànica. El dia que mengem iogurt hem de llançar l’envàs en un cubell específic.

Pati: mantenim el pati de l’escola amb brutícia zero.

Reducció dels embolcalls d’un sol ús

Portar carmanyoles per l’ esmorzar , reducció d’ús de materials plàstics

Ús responsable de les energies

Esmercem esforços per a consolidar les accions mediambientals.

Reutilització de material escolar

Ús de diccionaris i atles comuns que reutilitzem cada any.
Ús de llibres de lectura compartits……

Escola de silenci

Hem eliminat els timbres de canvi de classe.

Back to top