Pla lector

El Pla Lector de Centre té per objectiu incrementar l’èxit educatiu dels infants a través de la millora de la comprensió lectora. Tenim el repte de garantir que tot l’alumnat finalitzi l’etapa de primària amb un bon nivell de competència lectora que els asseguri al llarg de la vida el seu desenvolupament educatiu, personal i social Treballem de forma lúdica i amena el gust per la lectura dissenyant i impulsant activitats de promoció lectora i escriptora oferint la participació a tota la comunitat educativa. Proposem:

El gust per la lectura

Es potencia el gust per la lectura dedicant una estona cada dia a llegir el llibre que més els agradi.

Padrins lectors

És una experiència de narració de contes interetapes ideada per incrementar el gust per la lectura i les narracions. Els alumnes de cicle superior de primària des del marc de la matèria de Llengua i Literatura Catalana i Castellana, fan l’acompanyament lector a l’alumnat de Cicle Inicial d’Educació Primària. És una activitat de servei i té per objectiu desenvolupar la competència comunicativa i lingüística (comprensió i expressió oral), practicar hàbits d’atenció i escolta atenta i desenvolupar l’hàbit lector i la competència lectora.

Concursos

Participem en concursos que tenen per objectiu incentivar la lectura i escriptura entre els nois i noies.

Més informació

Animació lectora

És un espai que estem preparant a la pàgina web on trobareu un llistat de llibres recomanats per a cada franja d’edat en català ,castellà i anglès. Podreu accedir-hi clicant la pestanya de cada etapa educativa d’Animació Lectora.

Biblioteca

S’hi pot accedir lliurement durant el pati del migdia. Les altres hores estan reservades a l’ús regular dels grups-classe.

Back to top