Multilingüe

L’alumnat de l’escola, a més de la llengua catalana i castellana aprenen dues llengües estrangeres: l’anglès i el francès/alemany.

Iniciar l’ensenyament de l’anglès a l’Educació Infantil permet de fixar unes bases sòlides, tant a nivell auditiu i fonètic com estructural i gramatical, precisament a l’edat en què l’alumne té més plasticitat perceptiva i li resulta més fàcil.

Els alumnes d’Educació Infantil s’inicien amb el mètode Artigal. El mètode està basat en contes senzills i significatius per als alumnes on hi participen de forma activa. Els storytellings són contes escenificats de manera col·lectiva i compten amb diverses activitats per ajudar a interioritzar aquests contes i la llengua anglesa: cançons, murals, llibres, jocs, treballs de retallar i enganxar o petits teatres amb personatges autoadhesius. Cada una d’aquestes activitats esdevindrà una nova oportunitat de reviure els contes en anglès i, d’aquesta manera, adquirir la llengua.

A primària treballem amb continuïtat al mètode utilitzat a infantil. Amb materials engrescadors i enriquidors, els alumnes construeixen el seu coneixement mitjançant la comunicació, la interacció i l’ús de l‘idioma compartint experiències significatives amb altres a través d’històries, tasques i projectes dramatitzats. Incorporem també la llengua anglesa com a llengua vehicular de diferents matèries. com la música, la plàstica des de 3r de primària per consolidar l’aprenentatge d’aquesta matèria.

A partir de secundària la llengua anglesa es converteix en una llengua dinàmica, viva i activa, que pren significat perquè s’utilitza d’una manera contextualitzada. Es potencia l’aprenentatge de la llengua de forma natural, adquirint una competència lingüística que els permet utilitzar les estructures apreses en diferents contextos i situacions.

A Batxillerat mitjançant l’opció del Diploma dual tenen la possibilitat de cursar 100% en anglès. Els alumnes pensen i treballen en anglès, participen en classes magistrals i es poden comunicar diàriament amb professors nadius.

Oxford Test English for School

Els alumnes de 4t fan, en funció del seu nivell, un Pretest oficial d’Oxford. Els resultats d’aquest Pretest, juntament amb les notes d’escola i la valoració del professorat, són una guia acurada del seu nivell. Més endavant, si les famílies volen, els alumnes poden presentar-se a Oxford Test of English for Schools que és l’examen oficial d’anglès 100% online adaptat a joves, que es realitza a l’escola. A 3r de Secundària, els alumnes que considerem preparats també poden presentar-s’hi.

Francès

Des de secundària s’inicia la segona llengua estrangera: francès.

Intercanvis lingüístics, activitats internacionals

Els propers cursos, organitzarem intercanvis lingüístics i culturals amb diferents escoles de França per als alumnes de 3r i 4t de Secundària.

Els intercanvis són una oportunitat per conviure amb una altra família i fer una immersió en una altra llengua i en una altra cultura que els permet tenir nous punts de vista sobre el món que els envolta i que, sens, dubte els eixampla horitzons.

Back to top