Organització

L’organització del col·legi parteix d’un equip directiu on estan integrats els caps d’estudis i els diferents càrrecs del centre.

Programació Anual

Pla d'Organització de Centre

Equip directiu

Gmà. Jesús de la Cruz

Titular del centre

Josep Maria Guàrdia

Director del centre

Arantxa Letamendi

Cap d’Estudis
Educació infantil

Nuria Casas

Cap d’Estudis
Educació primària

Raquel Antoner

Cap d’Estudis
Educació secundària

Èric Vietti

Cap d’Estudis
Batxillerat

Carla Martret

Coordinadora
Dept. Orientació

Carlos Garnacho

Coordinador
TAC i CIP

Gmà. Abelardo Rodríguez

Coordinador
Equip Pastoral

Back to top