Programa salut

La investigació en salut pública ha assenyalat que les iniciatives de promoció de la salut han de començar a la infància per aconseguir un canvi de comportament durador i eficaç i que les intervencions escolars són les més efectives.

Amb una visió global de promoció integral de la salut, tenim la voluntat d’incidir en quatre components bàsics interrelacionats: l’adquisició d’hàbits d’alimentació saludable, el desenvolupament d’activitat física, el coneixement del cos i la gestió emocional com a factor de protecció envers les addiccions.

Pretenem proveir el nostre alumnat amb les habilitats i valors necessaris que els permetin actuar positivament en relació amb la seva pròpia salut durant tota la vida.

Posem els alumnes al centre de la intervenció, oferim activitats per a l’aula i per a les famílies, així com formació pel professorat i propostes pel foment d’un ambient escolar saludable. Les activitats d’aula es desenvolupen a través de metodologies globalitzadores.

Els continguts i activitats s’adapten al currículum de cada nivell educatiu, a la legislació educativa i al nivell cognitiu dels infants.

Alimentació Saludable

Ha quedat àmpliament demostrat que l’obesitat i altres patologies relacionades com ara la diabetis o la hipertensió són els principals factors de risc cardiovascular. En nombroses ocasions aquestes patologies són causades per la manca d’activitat física o una alimentació inadequada. Ambdós aspectes són hàbits de vida modificables que, si es milloren, poden aturar l’augment de la prevalença de la malaltia cardiovascular observada a escala internacional aquestes darreres dècades.

Donat que les malalties cardiovasculars sovint tenen el seu origen a la infància, considerem cabdal implementar programes escolars destinats a promocionar la salut cardiovascular des d’edats primerenques.

D’altra banda, l’evidència científica recolza l’eficàcia de les intervencions escolars com el millor vehicle per arribar als nens i nenes i al seu entorn més immediat, especialment quan compten amb una avaluació sòlida, com és el cas del Programa Salvar vides.

Alimentació Equilibrada

Una alimentació adequada durant la infància i l’adolescència és un factor determinant de la salut en l’etapa adulta. Alimentar-se bé contribueix a garantir una vida amb energia, vitalitat, bellesa, intel·ligència i alegria.
És molt important que els nens i nenes tinguin una alimentació saludable entesa com suficient, equilibrada, variada i satisfactòria i que per tant mengin de tot i variat.

A les nostres escoles els menús estan pensats dietèticament i en funció de la temporada i se’n fan anàlisis periódiques, tant dels aliments com dels manipuladors.

Oferim un menú general, un menú de dieta per a aquells alumnes que ho necessiten de forma puntual, un menú per a celíacs i un menú adaptat per a les al·lèrgies.

De forma puntual, es pot utilitzar el Servei de Menjador, adquirint un tiquet a Secretaria.

El Servei de cuina té un espai a la intranet on hi anem publicant el menú.

Esport

La natació és una activitat esportiva i obligatòria dins de l’horari escolar per el curs de segon de primària.

Gestió emocional

Treballem el coneixement i la consciència d’un mateix per un desenvolupament personal complet. És molt important conèixer les nostres pròpies emocions i com ens afecten, quines són les nostres virtuts i els nostres punts dèbils i la manera en què el nostre estat d’ànim influeix en el nostre comportament.

Desenvolupem, en el marc de l’acció tutorial, mesures i estratègies per educar emocionalment l’alumnat. Proposem un pla d’intervenció educativa que estableix una vinculació positiva entre el tutor i l’alumne com a base de la millora dels aprenentatges i de la convivència. S’expliquen dos tipus de tutoria, la tutoria grupal i la tutoria individual. En la tutoria grupal es planifiquen dinàmiques de grup per practicar l’empatia entre els alumnes i potenciar una conducta assertiva y es potencien els càrrecs de responsabilitat.

Entre les tasques del tutor individual s’incideix en la necessitat de promoure una relació interpersonal amb els seus alumnes per establir un clima de confiança i de comunicació.

Es realitzen activitats perquè l’alumnat es responsabilitzi l’alumnat del seu aprenentatge, desenvolupi la consciència emocional (percebre emocions i sentiments, identificar-los, posar-hi nom, expressar-los, etc.) i gestioni i reguli les seves emocions (preveure estats emocionals negatius, generar emocions positives, autocontrolar-se, etc.)i desenvolupi la seva autoestima i capacitat de resiliència.

Treballar el contingut de contes i dilemes morals amb la metodologia reflexiva. Promoure activitats curriculars que permetin expressar i argumentar opinions, pensaments, emocions i vivències.

Fer accions de Servei Comunitari com un instrument per desenvolupar la competència social i el compromís cívic.

Treballar els elements bàsics de bona comunicació (l’escolta i el respecte al torn de paraula, els agraïments, les disculpes, les salutacions, etc.).

Back to top