Projecte educatiu

El nostre projecte educatiu recull la identitat del centre tenint en compte les característiques socials i culturals del context escolar.

Els col·legis gabrielistes volem assegurar el creixement i maduració dels alumnes en totes les seves dimensions. Pretenem que assoleixin les competències bàsiques i desenvolupin al màxim les pròpies capacitats amb una actitud d’aprenetatge constant. Promovem la seva inserció en el món de forma crítica, responsable i constructiva fomentant, en els nostres alumnes, el descobriment de valors i la formació d’actituds que de forma lliure i responsable integrin a la seva vida.

Descarrega el Projecte Educatiu Institucional PEI-Gabrielistes(pdf, 500kb)

Back to top