Aula digital

El col·legi compta amb una aula informàtica totalment equipada així com tauletes per als més petits.

G Suite for Education

Comptem amb una integració de la Suite de Google per a educació anomenada Google Workspace que té com a objectiu que els nostres alumnes adquireixin destreses relacionades amb les noves tecnologies.

Chromebook

Una gamma de dispositius senzills i potents amb funcions integrades d’accessibilitat i de seguretat que permeten millorar la comunicació de la classe i protegir la informació dels usuaris.
Gràcies a Google for Education i els Chromebooks, els professors poden dedicar més temps a personalitzar l’experiència d’aprenentatge i menys a gestionar-la. Els alumnes aprenen estratègies modernes de resolució de problemes i adquireixen habilitats que els seran útils a les seves futures professions. A més, les funcions d’accessibilitat ajuden que tots els alumnes puguin desenvolupar al màxim el potencial.

Tauletes i pissarra digital

Aquestes eines, l’ús de les quals ja està molt estès a l’ensenyament, milloren l’aprenentatge i afavoreixen la realització d’activitats cooperatives, permeten el desenvolupament d’habilitats cognitives, així com l’adquisició de les competències bàsiques digitals.

Els avantatges més significatius que presenta la Tablet són els següents:

  • Amb l’ús de la Tablet augmenten les interaccions professorat – alumnat, millora el clima d’aula i incrementa la motivació cap a l’aprenentatge dels estudiants. Aquests factors són clau per a la millora de l’aprenentatge i per als resultats acadèmics.
  • La Tablet és un instrument que contribueix al canvi i a la modificació de metodologies a l’aula: presentació immediata de la informació, font inesgotable d’informació multimèdia i interactiva, i facilita la relació dels continguts curriculars amb la realitat.
  • L’ús de la Tablet permet introduir més flexibilitat a l’aula i afavorir l’aprenentatge personalitzat. Aquest recurs resulta beneficiós per a tots els alumnes i en especial per a aquell alumnat amb més dificultats d’aprenentatge. Per a aquest col·lectiu la utilització de la Tablet és també un factor important de motivació.
  • Amb la Tablet captem l’atenció de l’alumne, afavorim la motivació en la comprensió dels temes, millora la memòria visual,…
  • La Tablet és uns dels darrers recursos tecnològics que conviden a la innovació pedagògica.
  • La Tablet millora determinades competències dels estudiants, sobretot les referides a la cerca d’informació o el maneig de les TIC.
  • És una eina que afavoreix el desenvolupament de l’autonomia personal.
  • La utilització de les Tablet reforça la creativitat.
  • La clau de les Tablets és que el seu ús és totalment NATURAL, simplement tocar amb els dits sobre la pròpia pantalla provoca l’acció. D’aquí la importància de l’ús de les tauletes per el desenvolupament sensorial.
Back to top