Cohesió social

El nostre projecte parteix d’una visió inclusiva de l’educació. Compartir espais i temps a l’escola facilita la interacció entre els alumnes dels diferents nivells. Les propostes educatives que duem a terme promouen una estreta convivència que desperta en els alumnes un clima afectuós, marcat per la familiaritat, on poder seguir aprenent.

Aprenentatge Servei (4t d’ESO)

L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. L’aprenentatge servei és, doncs, un projecte educatiu amb utilitat social.

La relació circular que s’estableix entre l’aprenentatge i el servei genera una nova realitat que intensifica els efectes de cada un per separat. L’aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè aquest guanya en qualitat, i el servei dóna sentit a l’aprenentatge, perquè allò que s’aprèn es pot transferir a la realitat en forma d’acció.

S’aplica en àmbits educatius formals i no formals i té presencia al horari a 4t d’ESO, amb una hora de dedicació setmanal.

Els projectes amb els que hem col·laborat aquest any són molts i diversos: campanya de reis, cavalgadas, festes de pirates a l’Estartit, ajuda a programes de lectura amb nens de primária i un llarg etcétera.

Mediació

L’escola ha creat una comissió de mediació formada per professorat i alumnes, per resoldre els conflictes que puguin sorgir a l’escola.
La mediació és una eina de resolució de conflictes entre iguals que afavoreix la convivència a les escoles. A més, la mediació també permet desenvolupar habilitats de comunicació, reflexió i presa de decisions.

La mediació no jutja, no dona consells, ni solucions personals. Tampoc diu qui té la raó. La mediació solament vetlla per l’acompliment de les normes del procés, vehicula el diàleg, facilita l’enteniment de les parts, Escolata i facilita la creació d’opcions i promou l’establiment d’acords.

La mediació educa en la responsabilitat i implica l’alumnat en la convivència mitjançant una formació específica, amb la creació d’un equip d’alumnes mediadors i proposant el diàleg com la forma de resoldre els conflictes.

Back to top