Dummy Image

Sample Title

Sample Text

Abans de la preinscripció

Entre febrer i primers de març de 2023: jornades de portes obertes i xerrades informatives als centres.

 

3 de març de 2023: oferta inicial de places escolars. Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

 

 

Preinscripció

 

Del 6 al 20 de març de 2023 (a partir de les 9 hores): presentació de sol·licituds. És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran totes les prioritats.

 

Fins al 22 de març de 2023: presentació de documentació. Aquests dies pots presentar documentació acreditativa que no hagis pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.

 

21 d’abril de 2023: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

 

Del 21 al 27 d’abril de 2023: presentació de reclamacions. Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.

 

9 de maig de 2023: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

 

11 de maig de 2023: llista ordenada

 

Del 29 de maig a l’1 de juny de 2023: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centreç.

 

9 de juny de 2023: oferta final de places escolars. Publicació del nombre de places escolars per centre i curs definitiva.

 

12 de juny de 2023: llista d’alumnes admesos i llista d’espera

 

A l’hora de formalitzar la matriculació

Del 20 al 28 de juny de 2023: matriculació.

 

Back to top